waar om tien uur het straatlicht uitgaat en de stilte intens is, als de zwaluwen eenmaal slapen

Logboek